Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 (17.05.2023 09:56)
Đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (13.05.2023 08:25)
Bản tin Cải cách hành chính (26.04.2023 15:28)
Ngày 24/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (27.03.2023 08:08)
Tỉnh Đắk Nông đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy (20.03.2023 10:21)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023 (18.03.2023 09:09)
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có văn bản triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (17.03.2023 15:42)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 (15.03.2023 08:45)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (22.02.2023 09:16)
Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn" (20.02.2023 13:41)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp