Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh (27.05.2021 08:49)
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (27.05.2021 08:47)
Thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức” năm 2021 (27.05.2021 07:51)
Thể lệ Cuộc thi viết: Tìm hiểu về công tác CCHC cho CBCCVC năm 2021 (14.05.2021 15:18)
Triển khai thực hiện các văn bản quy pháp pháp luật trong lĩnh vực văn hóa (14.04.2021 16:09)
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài Chính (30.03.2021 15:28)
Thông báo triển khai Quy định mức thu, nộp phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 (06.01.2021 08:23)
Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi công vụ của công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (09.11.2020 14:08)
BÁO CÁO Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi công vụ của công chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 (29.10.2020 16:39)
Tuyên truyền cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước (15.10.2020 11:42)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp