Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (27.12.2019 13:51)
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong năm 2019 (26.12.2019 10:41)
Bàn về giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (03.12.2019 14:27)
Cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế (03.12.2019 14:25)
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (05.11.2019 08:55)
QĐ công bố danh mục TTHC cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công và các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 (16.09.2019 10:20)
Tin cải cách hành chính (03.06.2019 15:52)
Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (10.08.2020 08:32)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động (10.08.2020 08:32)
Nâng cao hiệu quả trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (10.08.2020 08:32)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp