Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Thông báo việc giảm mức phí, lệ phí một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (04.07.2024 16:30)
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành văn bản về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính (02.07.2024 09:02)
Thông báo viêc sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính (02.07.2024 07:40)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (11.06.2024 13:59)
Về việc thông báo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông (25.05.2024 10:54)
Đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định (21.02.2024 08:47)
Quyết định số 27-QĐ/TU ngày 21/11/1023 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ ở tỉnh Đắk Nông (10.12.2023 15:44)
Quyết định kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ (15.11.2023 20:50)
Báo cáo Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của công chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 (31.10.2023 12:15)
Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính "Ngày không viết" và " Ngày không hẹn" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (11.09.2023 12:26)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp