Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Tin văn hóa
 • Xếp hạng di tích cấp tỉnh  


  Ngày 22 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ký ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử khu vực Cầu 14 (thôn 11, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

  Theo đó, Khu vực bảo vệ Di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích tại Hồ sơ Di tích.

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác pháp lý đối với nội dung, hồ sơ do đơn vị trình.

  UBND huyện Cư Jút, UBND xã Tâm Thắng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

  (Có Quyết định chi tiết đính kèm)

  H.H


  Bản in

  Xem danh sách chi tiết