Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Tin văn hóa
 • Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có văn bản về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh  


  Ngày 27/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2249/UBND-KGVX  gửi các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng ĐBQH&HĐND tỉnh; Các cơ quan trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; Các Sở, Ban, ngành; Báo Đắk Nông; Trường Chính trị tỉnh; Các Hội đặc thù tỉnh; Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; Các Huyện ủy, Thành ủy; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

  Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền và sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đúng Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời, thực hiện việc sử dụng cờ Đảng theo Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương.

  Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện việc sửa chữa hoặc thay mới đối với Quốc kỳ, Quốc huy và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình sử dụng theo đúng quy định, bảo đảm sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

  (Nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm)

  Tin: Hà Hương.


  Bản in

  Xem danh sách chi tiết