Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (22.08.2023 16:46)
Nghị quyết về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ, các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (21.08.2023 17:51)
V/v triển khai các văn bản QPPL, các văn bản chỉ đạo cá biệt của Trung ương trong tháng 7 năm 2023 (12.07.2023 21:06)
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15/5/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (20.05.2023 13:48)
Về việc triển khai các văn bản QPPL, các văn bản chỉ đạo cá biệt của Trung ương trong tháng 4 năm 2023 (15.04.2023 16:21)
Về việc phổ biến, quán triệt Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực (17.09.2022 14:05)
Triển khai thực hiện Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ Tài chính (31.08.2022 08:38)
Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (11.08.2022 11:30)
Văn bản hợp nhất (THÔNG TƯ Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan) (11.08.2022 10:20)
Triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 và Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL ngày 07/7/2022 của Bộ VHTT&DL (04.08.2022 13:49)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp