Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Thông tư Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam (07.06.2021 09:49)
Tuyên truyền triển khai Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông ngày 15/5/2021 (19.05.2021 13:54)
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành (14.05.2021 15:10)
Triển khai phổ biến nội dung cơ bản của các Luật có liên quan được ban hành trong năm 2019 (25.09.2020 09:16)
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh (24.08.2020 08:03)
Giới thiệu về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (03.07.2020 09:25)
Những điểm mới của luật thư viện năm 2019 (01.07.2020 13:55)
KẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật trong công chức, viên chức và người lao động Sở VHTTDL năm 2020 (22.06.2020 22:10)
Triển khai tuyên truyền Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019 (28.04.2020 10:12)
Triển khai tuyên tryền Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (07.04.2020 13:59)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp