Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Tin văn hóa
 • Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2024  


  Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”; Kế hoạch số 08/KH-BCĐ, ngày 02/2/2024 của Ban chỉ đạo Công tác gia đình về triển khai thực hiện Công tác gia đình năm 2024.

  Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc trên địa bàn tỉnh.; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2024 như sau:

  1. Chủ đề và thông điệp truyền thông

  - Chủ đề: “Hạnh phúc cho mọi người”

  - Thông điệp truyền thông:

  + Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!

  + Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng!

  + Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững!

  + Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách!

  + Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia!

  + Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hoá tốt đẹp!

  + Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình!

  + Hạnh phúc sẽ toả sáng trong gia đình không có bạo lực!

  + Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật!

  + Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội!

  Và các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề ngày Quốc tế Hạnh phúc, gắn với lĩnh vực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương. Gắn với ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), ngày Quốc tế lao động (01/5), kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2024).

  2. Nội dung tuyên truyền

  - Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2024.

  - Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

   - Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

  - Lồng ghép nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với các hoạt động thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng nông thôn mới”, các phong trào thi đua khác…

  3. Tổ chức các hoạt động

  - Cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương lựa chọn các nội dung tổ chức phù hợp gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3), ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

   - Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có người cao tuổi, gia đình vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, gia đình hiếu học.

    - Tổ chức hái hoa dân chủ, tọa đàm gặp mặt các gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

  - Treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, tuyên truyền trên bản tin cộng đồng tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

    - Tổ chức bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương.

    - Ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên tinh thần yêu thương và chia sẻ.

   4. Thời gian diễn ra các hoạt động

  Thời gian triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc được tổ chức từ ngày 10/3/2024 đến ngày 30/3/2024 (Tập trung cao điểm các hoạt động từ ngày 15 – 25/3/2024).

  Thông qua các hoạt động ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân;nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức về truyền thống đạo lý của gia đình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

  (Nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm)


  Bản in

  Xem danh sách chi tiết