Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Quy hoạch - Kế hoạch
 • Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024)  


  Ngày 23/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 396/KH-UBND về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024). Theo đó, các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh gồm các nội dung sau:

  1. Công tác tuyên truyền

  1.1. Cơ quan chỉ đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

  1.2. Nội dung

  - Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh; truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Đắk Nông; những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 20 năm qua.

  - Tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng, triển vọng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Đắk Nông đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thu hút các nguồn vốn đầu tư phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  1.3. Hình thức

  1.3.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

  - Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

  - Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông; Báo Đắk Nông; các cơ quan báo chí trong tỉnh, một số cơ quan báo chí trung ương, địa phương khác; Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố.

  - Thời gian:

  + Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2023.

  + Thực hiện: Tuyên truyền từ tháng 8/2023 đến hết tháng 03/2024.

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

  1.3.2. Tuyên truyền, cổ động trực quan

  - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

  - Thời gian:

  + Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2023.

  + Thực hiện: Tuyên truyền từ quý III/2023 đến quý I/2024; tập trung đợt tuyên truyền cao điểm trong thời gian tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (23/3/2024).

  - Nội dung: Xây dựng các cụm pano, áp phích, băng rôn, cờ, hoa… để tuyên truyền, quảng bá trên tất cả các tuyến đường, các điểm đầu tuyến giao thông chính trên địa bàn tỉnh; tổ chức biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim lưu động…

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

  2. Xây dựng phóng sự “Đắk Nông 20 năm xây dựng và phát triển”

  - Đơn vị chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông.

  - Đơn vị phối hợp: Mời VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam; các địa phương, đơn vị liên quan.

  - Thời gian:

  + Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2023.

  + Hoàn thành phóng sự trước ngày 15/12/2023 và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

  - Nội dung: Xây dựng phóng sự phản ánh thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 20 năm xây dựng và phát triển.

  - Thời lượng phóng sự: Từ 15 - 20 phút.

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

  3. Xuất bản Kỷ yếu “Đắk Nông 20 năm xây dựng và phát triển”

  - Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  - Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị liên quan.

  - Thời gian:

  + Hoàn thành Kế hoạch trong tháng 7/2023.

  + Thực hiện: Hoàn thành bản thảo và báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 30/10/2023.

  + Hoàn thành việc xuất bản Kỷ yếu: Trong tháng 12/2023.

  - Số lượng in: Khoảng 300 cuốn để tặng đại biểu và lưu; số hóa điện tử công khai để người dân khai thác, tìm hiểu.

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

  4. Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 tại Đắk Nông (thuộc Đề án Khuyến công quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2948/QĐ-BCT ngày 29/12/2022)

  - Cơ quan chỉ đạo: Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

  - Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

  - Đơn vị phối hợp: Mời Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương); đơn vị tổ chức Hội chợ; các địa phương, đơn vị liên quan.

  - Thời gian:

  + Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2023.

  + Thời gian tổ chức: Quý IV/2023.

  - Địa điểm tổ chức: Sân vận động tỉnh Đắk Nông, thành phố Gia Nghĩa.

  - Nội dung: Dự kiến khoảng 200 gian hàng tiêu chuẩn để trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do các cơ sở công nghiệp nông thôn các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước sản xuất. Tạo cầu nối giữa cơ sở công nghiệp nông thôn với các nhà phân phối để phát triển và mở rộng thị trường.

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách trung ương và địa phương.

  5. Đăng cai tổ chức Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia năm 2023 (vòng II)

  - Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

  - Đơn vị phối hợp: Mời Tổng cục Thể dục thể thao; các địa phương, đơn vị liên quan.

  - Thời gian:

  + Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2023.

  + Thời gian tổ chức: Tháng 11/2023.

  - Địa điểm tổ chức: Thành phố Gia Nghĩa.

  - Nội dung: Thi đấu vòng tròn của 5 đội nam và 5 đội nữ của 2 bảng A và B thuộc Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia năm 2023.

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách trung ương và địa phương.

  6. Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh

  - Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  - Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

  - Thời gian:

  + Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2023.

  + Thời gian tổ chức: Từ tháng 8/2023 đến tháng 3/2024.

  - Địa điểm tổ chức: Trên địa bàn tỉnh.

  - Nội dung: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng người có công với cách mạng tiêu biểu; triển khai hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đặc biệt khó khăn; vận động xây dựng Qũy đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở; triển khai thực hiện tôn tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh và nguồn vận động hợp pháp khác.

  7. Gặp mặt và tuyên dương tập thể, cá nhân ưu tú của tỉnh

  - Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Nội vụ.

  - Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

  - Thời gian:

  + Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2023.

  + Thời gian tổ chức: Tháng 3/2024.

  - Địa điểm tổ chức: Thành phố Gia Nghĩa.

  - Nội dung: Lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình 20 năm xây dựng và bảo vệ tỉnh Đắk Nông; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông.

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

  8. Tổ chức gắn biển một số công trình trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh

  - Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  - Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan.

  - Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/12/2023.

  - Nội dung: Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các công trình trọng điểm để chào mừng.

  - Kinh phí thực hiện: Nguồn xã hội hoá và huy động hợp pháp khác.

  9. Triển lãm tranh cổ động tấm lớn “Tuyên truyền về các giá trị văn hóa, con người Việt Nam” và “Lịch sử hình thành, các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 20 năm”

  - Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

  - Đơn vị phối hợp: Mời Trung tâm lưu trữ Quốc gia II và Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị liên quan.

  - Thời gian: Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 07/2023.

  - Nội dung - thời gian tổ chức:

  + Nội dung 1: Triển lãm tranh cổ động tấm lớn “Tuyên truyền về các giá trị văn hóa, con người Việt Nam”; thời gian tổ chức: Trung tuần tháng 10/2023.

  + Nội dung 2: Triển lãm giới thiệu “Lịch sử hình thành, các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 20 năm”; thời gian tổ chức: Từ ngày 21/3/2024 đến ngày 23/3/2024.

  - Địa điểm tổ chức: Quảng trường thành phố Gia Nghĩa và các tuyến đường tại thành phố Gia Nghĩa.

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách trung ương và địa phương.

  10. Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ III năm 2024 và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Đắk Nông năm 2024

  10.1. Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ III năm 2024

  - Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đơn vị tổ chức sự kiện.

  - Thời gian:

  + Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2023.

  + Thời gian tổ chức: Từ ngày 21/3/2024 đến ngày 23/3/2024.

  - Địa điểm tổ chức: Quảng trường thành phố Gia Nghĩa.

  - Nội dung (dự kiến): (1) Chương trình nghệ thuật và trình diễn thời trang thổ cẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam (truyền thống, cách tân và thời trang ứng dụng); (2) Triển lãm không gian văn hóa thổ cẩm; (3) Không gian thực nghiệm dệt thổ cẩm, đan lát; (4) Lễ hội đường phố.

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh và xã hội hóa.

  10.2. Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Đắk Nông

  - Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

  - Thời gian:

  + Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2023.

  + Thời gian tổ chức: Từ ngày 21/3/2024 đến ngày 23/3/2024.

  - Địa điểm tổ chức: Quảng trường thành phố Gia Nghĩa.

  - Nội dung (dự kiến): (1) Phục dựng Lễ kết nghĩa anh em giữa dân tộc M’Nông và các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; (2) Không gian phục dựng nghi lễ truyền thống; (3) Không gian văn hóa ẩm thực các dân tộc Việt Nam; (4) Hội thi thể dục thể thao dân gian.

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

  11. Tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh

  - Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  - Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương, đơn vị liên quan.

  - Thời gian:

  + Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 02/2024.

  + Thời gian tổ chức: Từ 07h00’ đến 08h00’, ngày 23/3/2024 (thứ Bảy).

  - Địa điểm tổ chức: Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

  12. Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông

  (dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình một số địa phương tiếp sóng)

  - Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan; đơn vị tổ chức sự kiện.

  - Thời gian:

  + Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 7/2023.

  + Thời gian tổ chức: 20h00’, ngày 23/3/2024 (thứ Bảy).

  - Địa điểm tổ chức: Quảng trường thành phố Gia Nghĩa.

  - Nội dung: Có kế hoạch chi tiết riêng.

  - Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh và xã hội hóa.

  13. Hoạt động biểu diễn khinh khí cầu (dự kiến)

  - Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  - Đơn vị thực hiện: Đơn vị tổ chức sự kiện.

  - Đơn vị phối hợp: Các địa phương, đơn vị liên quan.

  - Thời gian:

  + Tham mưu Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 10/2023.

  + Thời gian tổ chức: Từ 21/3/2024 đến 23/3/2024.

  - Địa điểm tổ chức: Thành phố Gia Nghĩa.

  - Nội dung: Biểu diễn khinh khí cầu (số lượng từ 07 - 10 khinh khí cầu).

  - Kinh phí thực hiện: Xã hội hóa 100% (do đơn vị tổ chức sự kiện vận động kinh phí).

  14. Tổ chức các cuộc thi chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông

  - Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Báo Đắk Nông - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

  - Đơn vị phối hợp: Các địa phương, đơn vị liên quan.

  - Thời gian: Từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2023.

  - Nội dung: Cuộc thi viết “Đắk Nông tuổi 20”; Cuộc thi video, clip “Đắk Nông trong tôi”; Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Đắk Nông”.

  - Kinh phí thực hiện: Xã hội hóa (do Báo Đắk Nông đảm nhiệm).

   (Có phụ lục cụ thể các hoạt động kèm theo Kế hoạch)

  Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nội dung hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến thống nhất của các địa phương, đơn vị liên quan, trong đó phải có dự toán kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bảo đảm tiến độ theo đúng Kế hoạch./.

  (Nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm).

  Tin: Hà Hương.


  Bản in

  Xem danh sách chi tiết