Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2023 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (05.07.2023 14:36)
Quyết định về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (04.07.2023 09:23)
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 của Thư viện tỉnh (17.05.2023 08:01)
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 của Bảo tàng tỉnh (17.05.2023 07:59)
Quyết định về việc điều chỉnh Điểm 3 và Điểm 7 Điều 1 Quyết định số 15/QĐ-SVHTTDL ngày 15/02/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác (máy tính, máy in) theo tiêu chuẩn định mức (16.05.2023 06:11)
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (20.04.2023 07:51)
Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2023 của Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (15.04.2023 14:25)
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đề cương và dự toán Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (15.04.2023 08:43)
Quyết định về việc giao dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lần 3) (24.03.2023 14:26)
Báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 (16.02.2023 08:05)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp