Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2024 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (08.07.2024 16:07)
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi NSNN năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (Lần 3) (04.05.2024 17:31)
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh nhiệm vụ chi NSNN năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (04.05.2024 17:20)
Quyết định về việc giao dự toán thu - chi Ngân sách Nhà nước năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lần 3) (27.04.2024 08:17)
Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2024 của Khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (11.04.2024 08:58)
Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, kế toán tại đơn vị năm 2023 (20.03.2024 15:56)
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ năm 2023 (01.03.2024 08:01)
Quyết định về việc ban hành danh mục các dự án thu hút đầu tư năm 2024 và các dự án có tiềm năng đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (17.01.2024 21:27)
Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (30.12.2023 20:02)
Quyết định về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung chi ngân sách NN năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (09.12.2023 09:12)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp