Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Thông tin tuyên truyền
 • Thông tin, tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023  


  Ttuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với nội dung như sau:

  Nội dung tuyên truyền:

  - Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (từ 15/11 đến ngày 15/12/2023) với chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

  - Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

    - Phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

   Thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền:

  - Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

  - Đầu tư cho bình đẳng giới là đầu tư cho tương lai.

  - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội.

  - Tăng quyền năng cho phụ nữ là để tăng vị thế của quốc gia.

  - Giới tính không quyết định năng lực và trình độ.

  - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.

  - Chia sẻ việc nhà, gia đình hạnh phúc.

  - Mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em là vi phạm pháp luật.

  - Mọi hình thức bạo lực đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh.

  - Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

  - Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

  - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

  - Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục phụ nữ và trẻ em.

  - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực.

  - Hãy hành động vì cộng đồng bình đẳng, văn minh, an toàn và không bao lực.

  - Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và người bị xâm hại.

  - Đồng tình với bạo lực là bạn đang cổ xúy cho hành vi sai trái.

  - Không đổ lỗi cho người bị bạo lực.

  - Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay.

  Hình thức thông tin, tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến trên báo chí, các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh, cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã; tuyên truyền trên các bảng tin, bản tin, trang thông tin điện tử, tin nhắn, mạng xã hội; các băng-rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; tờ rời, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em./.

   


  Bản in