Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Cải cách hành chính
 • Thông báo việc giảm mức phí, lệ phí một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  


  Căn cứ Thông tư 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về việc thay đổi mức thu phí, lệ phí một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch, cụ thể như sau:

  1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

  2. Thủ tục áp dụng và mức thu cụ thể:

  STT

  Tên TTHC

  Lĩnh vực

  Mức thu phí, lệ phí

  01

   Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

  Lữ hành

  - Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

  Cụ thể:

  - Cấp mới: 1.500.000 đồng/giấy phép;

  - Cấp đổi: 1.000.000 đồng/giấy phép;

  - Cấp lại: 750.000 đồng/giấy phép;

  02

  Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại)

  Lữ hành

  - Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

  Cụ thể:

  - Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 325.000 đồng/thẻ.

  - Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 100.000 đồng/thẻ.

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

  (Chi tiết tại văn bản đính kèm)

   

   


  Bản in

  Xem danh sách chi tiết