Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Thông báo
 • Thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông  


  Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí các cơ quan hành chính nhà nước;

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các cơ quan, đơn vị về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:

  - Họ và tên: Ông Lê Ngọc Quang

  - Chức vụ: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   - Số điện thoại di động: 0913.330.789

    - Địa chỉ e-mail:quangln.svhttdl@daknong.gov.vn.

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết.

  (Chi tiết tại văn bản đính kèm).


  Bản in

  Xem danh sách chi tiết