Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Cải cách hành chính
 • Thay đổi mức thu phí, lệ phí đối với phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch  


  Căn cứ Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông thông tin đến các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về các quy định liên quan tới mức thu, nộp phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch như sau:

   1. Mức thu nộp phí theo quy định của Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 4, Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài, cụ thể:

  a) Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

   - Cấp mới: 1.500.000đ/Giấy phép;

  - Cấp đổi: 1.000.000đ/Giấy phép;

  - Cấp lại: 750.000đ/Giấy phép.

  b) Phí thẩm định cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi và cấp lại):

  - Đối với thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 325.000đ/thẻ;

  - Đối với thẻ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 100.000đ/thẻ

  2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các Sở; Ban, ngành; đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được biết và thực hiện theo quy định./.

  (Chi tiết tại văn bản đính kèm).

  Tin: Hà Hương


  Bản in