Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 (06.06.2023 15:54)
Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Trần Thị Thanh Nhàn) (06.06.2023 08:08)
Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Lê Minh Tuấn) (06.06.2023 08:08)
Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Lê Thị Bình) (06.06.2023 08:07)
Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Lê Hưng Tuấn) (06.06.2023 08:06)
Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Quế Thị Hoài) (06.06.2023 08:05)
Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Nguyễn Xuân Hoàng Huy) (06.06.2023 08:05)
Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Tống Gia Huy) (06.06.2023 08:04)
Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Nguyễn Thị Thu Len) (06.06.2023 08:03)
Các Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, đợt 1 năm 2023 (01.06.2023 16:45)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp