Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Thông tin tuyên truyền
 • Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em  


         UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi xâm hại, bạo lực, bỏ rơi, mua bán, lạm dụng, xúi giục, kích động trẻ em và các hành vi bị nghiêm cấm khác.

  Kế hoạch tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

  UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 76-CT/TU, ngày 13/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

  Theo đó, để tăng cường, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, UBND tỉnh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hoá chủ trương của Đảng sát với thực tiễn địa phương, đơn vị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và vận động toàn dân tham gia để đảm bảo mọi trẻ em đều được hưởng các lợi ích tốt nhất, không bị phân biệt đối xử, đảm bảo trẻ được tôn trọng ý kiến, nguyện vọng.

  Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc phổ biến chính sách, biểu dương các mô hình, sáng kiến tiêu biểu để thúc đẩy phong trào chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

  Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng biên cương (Nguồn ảnh: Internet)

   

  Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút, huy động nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tập trung đầu tư cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Đẩy mạnh xã hội hóa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực Nhà nước và xã hội, khuyến khích đóng góp từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Tăng cường tổ chức các hoạt động như Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, và Diễn đàn trẻ em các cấp.

  UBND tỉnh yêu cầu nâng cao năng lực và chất lượng quản lý nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em bằng cách tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và tổ chức liên quan. Thực hiện hiệu quả các chương trình về công tác trẻ em của tỉnh như: Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…Nâng cao năng lực, đạo đức và trách nhiệm của cán bộ và cộng tác viên làm công tác trẻ em.

  Đắk Nông khai giảng các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em dịp hè 2024 (Nguồn ảnh: Báo Đắk Nông)

  Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội trong tổ chức triển khai nhiệm vụ, giải pháp gắn với công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết. Quan tâm đến giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho trẻ em, khuyến khích trách nhiệm xã hội từ gia đình và nhà trường. Bảo vệ trẻ em khỏi các tác hại từ mạng xã hội, củng cố hệ thống tư pháp bảo vệ và phát triển văn hóa, giáo dục phù hợp cho trẻ.

  Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo trợ và các hoạt động xã hội, từ thiện liên quan đến trẻ em. Chủ động ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại, bạo lực, bỏ rơi, mua bán, lạm dụng, xúi giục, kích động trẻ em và các hành vi bị nghiêm cấm khác.

  UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

  Theo nguồn:https://daknong.gov.vn.


  Bản in