Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 82-CTr/TU ngày 10/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (05.07.2024 14:41)
Giới thiệu quy hoạch tỉnh Đắk Nông (07.03.2024 08:22)
Quyết định về việc ban hành Đề án Phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (02.01.2024 16:15)
Quyết định Về việc phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023 - 2025 (10.12.2023 15:24)
Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 (07.12.2023 21:03)
Quyết định về công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2023 của Khối văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (09.10.2023 20:03)
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (13.07.2023 22:53)
Chương trình Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (05.07.2023 14:19)
Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024) (26.06.2023 08:46)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững (22.06.2023 08:30)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp