Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Chương trình Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (05.07.2023 14:19)
Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024) (26.06.2023 08:46)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững (22.06.2023 08:30)
Kế hoạch triển khai Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" (21.03.2023 10:49)
Kế hoạch Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2027 (18.01.2023 08:35)
Quyết định Phê duyệt Đề án Bảo tồn phát huy thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số M’Nông, Mạ, Ê đê, Thái, Dao gắn với phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2025 (17.01.2023 09:50)
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 (21.12.2022 09:38)
Kế hoạch Tổ chức lễ hội "Tăm Blang M’prang bon" của dân tộc M’nông, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (09.11.2022 15:27)
Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024) (31.08.2022 14:20)
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (26.08.2022 16:33)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp