Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • TCCB, Khen thưởng xử phạt
 • Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, cấp độ xác định nhóm năng lực đối với công chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  


  Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định về việc Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, cấp độ xác định nhóm năng lực đối với công chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quyết định số 46/QĐ-UBND ngyaf 11/01/2024).

  Theo đó, danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 42 vị trí việc làm: Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý: 08 vị trí; Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành: 18 vị trí; Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 13 vị trí; Vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ: 03 vị trí. Nội dung và cấp độ xác định nhóm năng lực đối với công chức thuộc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thông tư số12/2022/TT-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

  Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách và đề xuất tuyển dụng công chức, tuyển dụng người lao động theo đúng vị trí việc làm; báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi có sự thay đổi về quy định tại các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền hoặc thay đổi theo nhu cầu thực tế nhằm đảm bảo thực hiện vị trí việc làm kịp thời và hiệu quả.

  Giám đốc Sở Nội vụ: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc bố trí, tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực, thực hiện các chế độ chính sách theo vị trí việc làm được phê duyệt, bảo đảm theo quy định của pháp luật./.

  (Nội dung chi tiết tại Quyết định đính kèm)

  Hà Hương


  Bản in

  Xem danh sách chi tiết