Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Lấy ý kiến góp ý Đề án đặt tên Quảng trường thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (27.09.2023 07:23)
Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức chi giải thưởng và bồi dưỡng đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (17.04.2023 13:41)
Cho ý kiến Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2035 (14.04.2023 16:25)
Tuyên truyền lấy ý kiến góp ý nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (lần 2) (22.02.2023 20:47)
tuyên truyền lấy ý kiến góp ý nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (14.01.2023 09:55)
Về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 37/2015/QD-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh (28.10.2022 14:44)
Góp ý dự thảo ban hành Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông (14.09.2022 20:21)
Góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) (13.08.2022 08:28)
Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số: 26/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (29.07.2022 10:34)
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (18.06.2022 10:37)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp