Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Cải cách hành chính
 • Đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định  


  Thực hiện công văn số 203/CDLQGVN-QLLH, ngày 01/02/2024 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về việc đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông thông tin đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cụ thể, như sau:

  Sau thời gian thực hiện việc giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 theo Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021, kể từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 với mức ký quỹ như sau:

  - Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.

  - Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là: 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu) đồng.

  - Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng.

  - Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng.

  Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 94/2021/NĐ-CP phải thực hiện theo mức ký quỹ như trên (ra ngân hàng nhận ký quỹ để nộp bổ sung tiền ký quỹ và đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo quy định, không cần đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành) và gửi bản chính giấy chứng nhận tiền ký quỹ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (Phòng Quản lý Du lịch) Đ/c: Số 90, Đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trong vòng 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đổi giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

  (Có văn bản chi tiết đính kèm).

  Tin: Hà Hương.


  Bản in

  Xem danh sách chi tiết