Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Root
 • Danh bạ điện thoại  


  Danh bạ điện thoại

   

  BAN GIÁM ĐỐC, CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

  Stt

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  Cơ quan

  Cá nhân

  I

  BAN GIÁM ĐỐC

  1

  Lê Ngọc Quang

  Giám đốc

  3.549.141

  0913.330.789

  2

  Nguyễn Minh Quang

  Phó Giám đốc

  3.549.282

  0914.018.685

  3

  Lê Thị Trúc Linh

  Phó Giám đốc

  3549.146

  0935.465.829

  4

  Khúc Thị Thoi

  Phó Giám đốc

  3.549.156

  0919.848.789

  II

  VĂN PHÒNG SỞ

  5

  Đỗ Anh Tuấn

  Chánh Văn phòng

  3.549.139

  0914.160.086

  6

  Trần Đình Tủng

  Phó Chánh VP

  3.549.132

  0914.518.877

  0941.844.447

  7

  Nguyễn Thị Nhung

  Chuyên viên

  0905.054.879

  0976.320.619

  8

  Trần Thị Thu Hằng

  Phó Chánh VP

  3.549.189

  0905.258.586

  9

  Lê Tấn Lĩnh

  Chuyên viên

  0913.060.577

  10

  Tô Thị Việt Nga

  Chuyên viên

  0961.770.677

  11

  Hà Thị Hương

  Chuyên viên (VT)

  3.544.299

   

  0389.987.756

  0935.451.880

  12

  Bùi Thị Tiệp

  Nhân viên

  3.549.133

  0702.393.178

  13

  Đức Minh Sinh

  Lái xe

   

  0987.044.776

  14

  Nguyễn Văn Tần

  Bảo vệ

   

  0977.705.385

  15

  Nguyễn Thị Sen

  Tạp vụ

   

  0362.127.950

  III

  PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

  16

  Cao Thế Bảy

  Trưởng phòng

  3.549.262

  0912.395.330

  17

  Nguyễn Khắc Anh

  Phó Trưởng phòng

  3.549.216

  0914.225.998

  18

  Trần Tú Trinh

  Chuyên viên

  0915.853.189

  19

  Đinh Thị Hoài Mỵ

  Phó Trưởng phòng

   

  0932.436.868

  20

  H’ Nép

  Chuyên viên

  0386.790.497

  21

  Vi Thị Kim Nhung

  Chuyên viên

  3.549.134

  0914.909.499

  0935.534.499

  22

  Trần Văn Trí

  Chuyên viên

  3.549.125

  0896.373.789

  23

  Phan Thị Hải Đảo

  Chuyên viên

  0979.403.090

  24

  Nguyễn Tấn Vũ

  Chuyên viên

  0975.011.606

  IV

  PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

  25

  Trần Văn Tịnh

  Trưởng Phòng

  3.549.140

  0989.161.609

  0948.167.848

  26

  Lý Xuân Phong

  Phó Trưởng Phòng

  3.549.138

  0918.124.848

  27

  Phan Thị Huyền

  Chuyên viên

  0793.579.357

  28

  Lê Mạnh Cường

  Chuyên viên

  3.549.131

  0986.017.002

  29

  Trương Thị Hiền

  Chuyên viên

  0935.110.988

  V

  PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

  30

  Lê Thị Hồng An

  Trưởng phòng

  kiêm PGĐ BQLCVĐCĐN

   

  0935.482.323

  31

  Bùi Thị Cẩm Hường

  Phó Trưởng phòng

  3.549.126

  0935.975.584

  0985.981.432

  32

  Trần Thị Kiều Lam

  Chuyên viên

  0914.720.707

  33

  Nguyễn Xô Na

  Chuyên viên

  0389.987.756

  34

  Dương Văn Dũng

  Chuyên viên

  3.549.135

  0932.487.373

  0983.563.636

  35

  Trần Văn Lập

  Chuyên viên

  0905.699.147

  36

  Quang Văn Tới

  Chuyên viên

   

  0945.754.918

  VI

  PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

  37

  Phan Tấn Phương

   Trưởng phòng

  3.549.199

  0914.029.022

  38

  Nguyễn Thị Lan

  Kế toán trưởng

  3.549.191

   

  0986.876.746

  0896.355.668

  39

  Nguyễn Trọng Tiến

  Chuyên viên (KT)

  0939.267.667

  40

  Hoàng Thị Ánh Tuyết

  Chuyên viên (TQ)

  0935.588.785

  41

  Nguyễn Hồng Phong

  Chuyên viên

  3.549.192

  0914.254.578

  42

  Phạm Hồng Thuyết

  Chuyên viên

  0911.320.488

  039.943.9320

  VII

  THANH TRA SỞ

  43

  Vũ Thị Ái Duyên

  Chánh Thanh tra

  3.549.144

  0914.486.016

  44

  Phan Văn Bảy

  P. Chánh Thanh tra

   

  0914.144.765

  45

  Lê Tùng Vy

  Thanh tra viên 

  3.549.143

  0984.212.711

  0919.379.600

  46

  Trần Hoàng Anh

  Thanh tra viên

  0935.23.3536

  47

  Võ Đình Quân Thoại

  Cán sự

  0935.471.444

                                               CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

  Stt

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số điện thoại

  Cơ quan

  Cá nhân

  I

  TRUNG TÂM VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH TỈNH

  1

  Lê Thành Hiệp

  Giám đốc

  3.543.404

  0913.444.655

  2

  Huỳnh Thị Thiện

  Phó Giám đốc

  3.543.068

  0984.212.700

  3

  Trịnh Văn Hiếu

  Phó Giám đốc

   

  0914.185.666

  4

  Nguyễn Trung Thành

  Trưởng phòng HCTH

   

  0986.867.379

  5

  Văn thư

   

  3.543.316

   

  6

  Vương Thái Trinh

  Kế toán

   

  0938.229.440

  7

  Nguyễn Thị Thu Diễm

  Nhân viên

   

  0941.214.839

  8

  Tô Thị Như Quỳnh

  Nhân viên

   

  0398.301.455

  9

  Trương Văn Cường

  Nhân viên

   

  0942.736.917

  10

  Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Nhân viên

   

  0944.560.078

  11

  Đặng Duy Thường

  Lái xe

   

  0915.564.779

  12

  Hà Thị Minh Thu

  Tạp vụ

   

  0348.196.767

  13

  Lê Danh Hạt

  Bảo vệ

   

  0368.061.934

  14

  Mai Văn Ngộ

  Nhân viên

   

  0935.473.535

  15

  Trương Văn Phúc

  Nhân viên

   

  0905.798.084

  16

  Cao Thị Hương Giang

  Nhân viên

   

  0944.010.707

  17

  Nguyễn Thị Thu Len

  Nhân viên

   

  0983.938.566

  18

  Lê Thị Bình

  Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ VHQC

   

  0935.093.625

  19

  Quế Thị Hoài

  Nhân viên

   

  0969.511479

  20

  Bùi Thị Thanh Thuyên

  Nhân viên

   

  0918.292.919

  21

  Tống Gia Huy

  Nhân viên

   

  0847.378.579

  22

  Lê Minh Hùng

  Nhân viên

   

  0989.610.808

  23

  Nguyễn X. Hoàng Huy

  Nhân viên

   

  0965.481.564

  24

  Nguyễn T. Thanh Nhàn

  Nhân viên

   

  0901.930.348

  25

  Lê Hưng Tuấn

  Nhân viên

   

  0934.850.067

  26

  Lê Minh Tuấn

  Nhân viên

   

  0979.636.865

  27

  H’Bốt Niê

  Nhân viên

   

  0948.271.717

  II

  TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT TỈNH

  28

  Phan Thanh Cơ

  Giám đốc

  3.505.009

  0909.663.767

  29

  Lê Văn Vị

  P. Giám đốc

  3.603789

  0946.900.345

  30

  Phạm Duy Lộc

  P. Giám đốc

  3.505.557

  0905.831.583

  31

  Phạm Thị Mai

  Trưởng phòng HCTH

  6.501.879

  0979.250.081

  0912.742.379

  32

  Nguyễn Thu Hoài

  Phó Trưởng phòng HCTH

   

  0982.430.708

  33

  Phạm Quang Hiếu

  Kế toán

  3.505.507

  0946.687.676

  34

  Phạm Thị Lệ

  Nhân viên

   

  0905.291.982

  0377.797.987

  35

  Nguyễn Thị Mỹ Lan

  Nhân viên

  3. 545799

  0972.252.024

  36

  Đoàn Thị Ly

  Nhân viên

   

   

  37

  Lê Quang Thái

  Nhân viên

   

  0966.991.756

  38

  Nguyễn Thị Thu Hiền

  Nhân viên

   

  0905.298.383

  39

  Nguyễn Thị Hiệp

  Nhân viên

   

  0342.382.123

  40

  Đỗ Ngọc Nhã

  Trưởng phòng TCTĐ

   

  0903.608.063

  41

  Nguyễn Đức Nghi

  Phó Trưởng phòng

   

  0946.022.035

  42

  Đào Thị Thủy

  Huấn luyện viên

   

  0942.832.793

  43

  Nguyễn Duy Bình

  Huấn luyện viên

   

  0943.701.010

  44

  Phạm Hồng Thắng

  Huấn luyện viên

   

  0844.299.779

  45

  Đặng Quang Huy

  Huấn luyện viên

   

  0969.833.997

  46

  Hoàng Đức Thắng

  Huấn luyện viên

   

  0379.526.668

  47

  Nguyễn Duy Đăng

  Trưởng phòng Đào tạo

  3.606.779

  0988.366.311

  48

  Nguyễn Trọng Tiến

  Phó Trưởng phòng

   

  0963.801.234

  49

  Phạm Ngọc Kính

  Huấn luyện viên

   

  0973.706.797

  50

  Lê Văn Châu

  Huấn luyện viên

   

  0822422627

  51

  Nguyễn Đức Thành

  Huấn luyện viên

   

  0983073964

  52

  Văn Công Huy

  Huấn luyện viên

   

  0968.158.987

  53

  Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Huấn luyện viên

   

  0373930051

  54

  Đường Công Chiến

  Huấn luyện viên

   

  0839483636

  55

  Bùi Tá Bình

  Trưởng phòng Huấn luyện

   

  0972.378.815

  56

  Lê Minh Hoàng

  Huấn luyện viên

   

  0905.384.876

  57

  Lê Sỹ Thông

  Huấn luyện viên

   

  0847.165.345

  0987.359.969

  58

  Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Huấn luyện viên

   

  0987.739.288

  59

  Võ Đức Thanh

  Huấn luyện viên

   

  0987.506.979

  60

  Lê Minh Tùng

  Huấn luyện viên

   

  0896.636.779

  III

  BẢO TÀNG TỈNH

  61

  Nguyễn Anh Bằng

  Giám đốc

  3.544.683

  0905.972.525

  62

  Nguyễn Văn Lung

  Phó Giám đốc

   

  0935.814.466

  63

  Trần Thị Kiều Vân

  Phó Giám đốc

   

  0918.752.585

  64

  Hoàng Thị Thu Nguyên

  TP.NVBảo tàng

   

  0946.080.709

  65

  Nguyễn T Huyền Trâm

  PP.NVBảo tàng

   

  0946.981.818

  6

  Đoàn Văn Nhân

  PP.NV Bảo tồn

   

  0935.468.239

  67

  Nguyễn Văn Trần

  Nhân viên

   

  0374.628.899

  68

  Bùi Thị Thủy

  Kế toán

   

  0918.627.585

  69

  Phạm Thị Sáng

  Kế toán

   

  0358.775.784

  70

  Dương Thị Mỹ Lệ

  Nhân viên

   

  0914.056.058

  71

  Đoàn Thị Kim Oanh

  Nhân viên

   

  0984.443.374

  72

  Chu Thị Nga

  Nhân viên

   

  0972.490.620

  73

  Nguyễn Thị Quang

  Nhân viên

   

  0987.946.833

  74

  Nguyễn Thanh Lâm

  Nhân viên

   

  0934.920.308

  75

  Nguyễn Trọng Tân

  Nhân viên

   

  0898.366.879

  IV

  THƯ VIỆN TỈNH

  76

  Đặng Thị Mơ

  Giám đốc

  3.543.116

  0914.328.107

  77

  Nguyễn Thị Hồng

  Phó Giám đốc

  3.544.682

  0905.764.959

  78

  Nguyễn Đắc Linh

  Phó Giám đốc

   

  0969.867.422

  79

  Hồ Văn Quý

  Trưởng phòng Nghiệp vụ và PTCS

   

  0905.497.575

  80

  Trần Thị Minh Phượng

  Trưởng phòng Hành chính và Công tác Bạn đọc

   

  0978.209.556

  81

  Phạm Thị Thu Hà

  Nhân viên

   

  0935.315.898

  82

  Nguyễn Thị Thùy Linh

  Nhân viên

   

  0942.296.477

  83

  Phạm Thị Quỳnh Quy

  Nhân viên

   

  0935.831.051

  84

  Nguyễn Thị Dương

  Nhân viên

   

  0935.315.898

  85

  Đỗ Thị Dung

  Nhân viên

   

  0979.705.405

  86

  Nguyễn Thị Thùy Nhiên

  Nhân viên

   

  0984.737.042

  87

  Nguyễn Thị Vỹ

  Nhân viên

   

  0977.664.479

  88

  Thân Thị Quỳnh Liên

  Nhân viên

   

  0352.904.334

  89

  Đinh Thị Hảo

  Nhân viên

   

  0945.066.079

  90

  Nguyễn Duy Long

  Nhân viên

   

  0963.383.379

  91

  Nguyễn Thị Hoài Trâm

  Nhân viên

   

  0984.080.854

  92

  Nguyễn Quang Cường

  Lái xe

   

  0983.054.748

  V

  ĐOÀN CA MÚA NHẠC DÂN TỘC TỈNH

  93

  Võ Văn Cường

  Trưởng đoàn

  3.703.589

  0982.117.175

  94

  Nguyễn Thị Thủy

  P. Trưởng đoàn

  3.705.127

  0945.398.484

  95

  Nguyễn Ngọc Khai

   

  0948.020.679

  96

  Trần Thị Hoàng Oanh

  Trưởng phòng HC&TCBD

  3.544.968

  0978.338.737

  97

  Đỗ Thị Minh Thành

  Kế toán trưởng

   

  0905.625.757

  98

  Mai Thị Lan Hương

  Văn thư

   

  0989.841.200

  99

  Nguyễn Thị Thanh Thúy

  Thủ quỹ

   

  0979.437.743

  100

  Nguyễn Đức Thủy

  Kỹ thuật Âm thanh

   

  0988.855.433

  101

  Ngô Văn Đường

  Lái xe

   

  0942.234.779

  102

  Ngô Thanh Sách

  Nhân viên

   

  0905.898.334

  103

  Trần Quốc Bảo

  TP Múa

   

  0942.124.191

  104

  K’Tiêng

  PP  múa

   

  0943.206.776

  105

  Nguyễn Thị H.Trang

  Diễn viên

   

  0972.645.220

  106

  Thị Tuân

  Diễn viên

   

  0966.373.748

  107

  K'Ting

  Diễn viên

   

  0973.495.815

  108

  Phạm Thị Phương Thảo

  Diễn viên

   

  0949.968.883

  109

  Hoàng Trọng Khôi

  Diễn viên

   

  0963.904.748

  110

  Đinh Thị Bích Hậu

  Diễn viên

   

  0976.508.528

  111

  Nguyễn Mạnh Hổ

  TP Ca nhạc

   

  0981.095.079

  112

  Y'Mglinh Niê

  PP Ca nhạc

   

  0984.956.081

  113

  Nguyễn Thị Thùy Vi

  Diễn viên

   

  0975.065.065

  114

  H'Niêm Niê

  Diễn viên

   

  0976.344.021

  114

  Lê Thị Thương

  Diễn viên

   

  0984.759.737

  116

  Yabazima

  Diễn viên

   

  0368.649.947

  117

  Điểu Su

  Diễn viên

   

  0946.933.389

  118

  Thị Hiếu

  Diễn viên

   

  0357.911.501

  119

  Phan Đình Khánh

  Diễn viên

   

  0963.956.575

  120

  Đào Văn Kiều

  Diễn viên

   

  0931/647.607

  121

  Nguyễn Xuân Diệu

  Diễn viên

   

  0355.400.714

  121

  Phan Văn Vinh

  Diễn viên

   

  0973.260.324

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Bản in

   

   TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp