Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Thông báo
 • Cung cấp biểu tượng, biểu trưng (logo) triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  


  Căn cứ Thông báo số 1527-TB/TU ngày 08/3/2023 của Thường trực Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo cho chủ trương tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024); Thực hiện công văn số 5854/UBNDKGVX ngày 03/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền và văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thiết kế các biểu tượng, biểu trưng (logo) phục vụ công tác tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông. Đến nay, mẫu thiết kế biểu tượng, biểu trưng (logo) đã được cấp thẩm quyền thẩm định chọn sử dụng cho công tác tuyên truyền cổ động trực quan.

  Để tạo sự thống nhất trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh đạt hiệu quả, tạo không khí vui tươi phấn khởi và cảnh quan sạch đẹp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp các File gốc biểu tượng, biểu trưng (logo) để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông cụ thể như sau:

  - Biểu tượng: được đặt ngoài trời, khu công cộng. File gốc Corel Draw X7 – có đầy đủ thông số kỹ thuật (cao, rộng, dày…) phù hợp với từng không gian (lớn, nhỏ) để các đơn vị chọn lựa kích thước phù hợp trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan đảm bảo thẩm mỹ, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

   

   

  - Biểu trưng (logo): tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiêu đề, pano, áp phích, băng rôn, in ấn tài liệu, giấy mời, progam… để thực hiện trang trí tuyên truyền phù hợp hài hòa, góp phần lan tỏa Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

  - Phạm vi sử dụng: Sử dụng cho công tác tuyên truyền Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024).

  - Thời gian: trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông năm 2024.

  (Có biểu tượng – biểu trưng (logo) gửi kèm)

  Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp triển khai thực hiện việc tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024) đạt hiệu quả cao./.

  TIn: Hà Hương.


  Bản in