Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

 • Root
 • Bộ máy tổ chức  


  CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK NÔNG  

   

  I. Ban Giám đốc Sở gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc Sở.

  II.  Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

  1- Văn phòng Sở;

  2- Thanh tra Sở;

  3- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

  4- Phòng Quản lý văn hóa và Gia đình;

  5- Phòng Quản lý thể dục thể thao;

  6- Phòng Quản lý Du lịch;

   III. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

  1- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh;

  2- Bảo tàng tỉnh;

  3- Thư viện tỉnh;

  4- Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh;

  5- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh./.

   


  Bản in

   

   TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp