Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

  • TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ
  • Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023)  


    undefined


    Bản in

    Xem danh sách chi tiết