Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

  • TÌNH HÌNH TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ
  • Báo cáo công tác thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết đơn tháng 08 năm 2023  


    Báo cáo công tác thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết đơn tháng 08 năm 2023


    Bản in

    Xem danh sách chi tiết