Liên kết Web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
9
8
7
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Tra cứu Văn bản QPPL
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 14/2020/QĐ-UBND Quyết định Về việc bãi bỏ một số điều Quy định một số tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Xem word online
2 17/2019/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ một phần Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Xem word online
3 28/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông
Xem word online
4 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về công tác văn thư
Xem word online
5 Quyết định ban hành Quy định chính sách khuyến khích đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem word online
6 Quyết định về việc Quy định chế độ thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng đối với VĐV thể thao; chế độ khen thưởng cho HLV, VĐV đạt thành tích trong thi đấu của tỉnh Đắk Nông
Xem word online
7 Quyết định về việc triển khai Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020
Xem word online
8 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020
Xem word online
9 Nghị Quyết về việc thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020
Xem word online
10 Nghị quyết ban hành về khuyến khích,hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020
Xem word online