Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 76  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Gia đình
Xem word online
Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Gia đình
Xem word online
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Gia đình
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Gia đình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình
Xem word online
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình
Xem word online
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh Thể dục thể thao
Xem word online
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Thể dục thể thao
Xem word online
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Thể dục thể thao
Xem word online
Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Văn hóa
Xem word online
Thủ tục Công nhận bảo vật quốc giá đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Văn hóa
Xem word online
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Văn hóa
Xem word online
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Văn hóa
Xem word online
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Văn hóa
Xem word online
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Văn hóa
Xem word online
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
3
2
1
6
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2