Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 • Tin du lịch
 • Thành lập Đoàn kiểm tra công nhận, công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia  

  Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận, công nhận lại trường mầm n


  Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị công nhận, công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; báo cáo kết quả thẩm định về Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi kết thúc đợt kiểm tra. 

  Thời gian kiểm tra: Trong năm 2017, thời gian cụ thể mỗi đợt kiểm tra theo văn bản triệu tập của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

  Địa điểm kiểm tra: Tại các cơ sở giáo dục mầm non theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

  UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị là thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm cử Lãnh đạo phòng phụ trách chuyên môn tham gia đầy đủ, đúng thành phần, thời gian theo văn bản triệu tập của Sở Giáo dục và Đào tạo

   
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  0
  8
  6
  8
  1
  3
  9

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  1