Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 • Tin văn hóa
 • Tham gia gian hàng Ngày hội sách tỉnh Đắk Nông năm 2019  

  Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, Kế hoạch số 732/KH-BTTTT ngày 18/3/2019 củ


  Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu biết thêm về giá trị của các di sản địa chất, văn hóa, đa dạng sinh học của Công viên địa chất Đắk Nông; đồng thời, tăng cường triển khai công tác tuyên truyền về ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1523/UBND-KGVX đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia gian hàng triển lãm, quảng bá tại sự kiện nói trên, cụ thể:

  Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông tham gia thực hiện gian hàng giới thiệu, trưng bày, triển lãm về Công viên địa chất trong khuôn khổ Ngày hội sách, qua đó, tuyên truyền về những giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa, lịch sử, đa dạng sinh học trong khu vực Công viên địa chất Đắk Nông.

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng tỉnh tham gia thực hiện gian hàng triển lãm, trưng bày bản đồ, tư liệu, hiện vật về Trường Sa, Hoàng Sa tại Ngày hội sách trên cơ sở những tư liệu, hiện vật đã tiếp nhận từ Bộ Thông tin và Truyền thông sau triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".

  Cũng tại Công văn này, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông, Bảo tàng tỉnh trong việc thực hiện gian hàng trưng bày, triển lãm.

   
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  0
  8
  6
  8
  1
  3
  9

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  1