LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (16/10/2023-22/10/2023)