Skip Ribbon Commands
Skip to main contentBỘ MÁY TỔ CHỨC

 

 

1. Ban Giám đốc

       Giám đốc
 

 

 

  

 Vũ Thị Ái Duyên
 

 

 

 

        Phó Giám đốc:
bui quang mich pgd 20022012.jpg 11111.JPG
phan cong viec 20022012.jpg IMG_0332.jpg
Bùi Quang Mích Lê Ngọc Quang
Phan Công Việt Nguyễn Minh Quang
 

        2. Các Phòng
 
       2.1. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
TT Họ và tên​ ​Chức vụ Điện thoại​ ​DĐ
1​ ​Lê Thị Hồng An Trưởng phòng​ 05013.549127​ ​0914144292
​2 ​Đinh Thị Hoài Mỵ ​Phó phòng 05013.549126​ ​0932436868
​3 ​Nguyễn Thị Thủy ​​Phó phòng ​05013.549126​ ​0905877907
 
        2.2. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa & Gia đình
​TT ​Họ và tên ​Chức vụ Điện thoại​ ​DĐ
1 ​Nguyễn Khắc Anh Trưởng phòng​ 05013.549216 0914225998​
​2 Trần Thị Thu Hằng​ ​Phó phòng​ 05013.549129 0905258586​
 
       2.3. Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao
​TT Họ và tên​ ​Chức vụ Điện thoại​ ​DĐ
​1 ​Trần văn Tịnh Trưởng phòng​ 05013.549140​ ​0918161609
​2 ​Lê Văn Vị ​Phó phòng 05013.549131​ ​0946900345
​3 Lý Xuân Phong​ Phó phòng​ 05013.549131​ ​0918124848
 
       2.4. Phòng Nghiệp vụ du lịch
​TT ​Họ và tên ​Chức vụ Điện thoại​ ​DĐ
​1 ​Trương Thị Ánh
​Trưởng phòng 05013.549134​ ​0905325865
​2 ​Bùi Thị Cẩm Hường Phó phòng​ ​05013.549135 ​0985981432
 

       2.5. Phòng Kế hoạch - Tài vụ
​TT ​Họ và tên ​Chức vụ Điện thoại​ ​DĐ
​1 ​Nguyễn Hữu Khánh ​Trưởng phòng 05013.549199​ ​0914067359
​2 ​Phan Văn Bảy ​Phó phòng 05013.549191​ ​0914144765
 

       2.6. Thanh tra
​TT ​Họ và tên ​Chức vụ Điện thoại​ ​DĐ
​1 ​Trần Hữu Sơn ​Chánh Thanh tra 05013.549144​ ​0905226495
​2 ​Phan Tấn Phương ​Phó Chánh Thanh tra 05013.549143​ ​0914029022
 
       2.7. Văn phòng
​TT ​Họ và tên ​Chức vụ ​Điện thoại ​DĐ
​1 ​Đỗ Anh Tuấn
​Chánh Văn phòng ​05013.549139 ​0914160086
2 ​Trần Đình Tủng ​Phó Chánh Văn phòng 05013.549132​ 0914518877​
 
       2.8. Phòng Pháp chế
​TT ​Họ và tên ​Chức vụ ​Điện thoại ​DĐ
1 Lê Tấn Lĩnh
Chuyên viên
​05013.549132 ​0913060577

       3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

       3.1. Bảo tàng tỉnh
​TT Họ và tên​ ​Chức vụ ​​Điện thoại ​DĐ
1​ ​Nguyễn Anh Bằng ​Giám đốc ​05013.544683 ​0905972525
​2 ​Nguyễn Văn Lung ​Phó Giám đốc ​0935814466
 

       3.2. Thư viện tỉnh
​TT Họ và tên​ ​Chức vụ ​Điện thoại ​DĐ
1​ ​Đặng Thị Mơ ​Giám đốc ​05013.543116 ​0914328107
​2 ​Nguyễn Thị Hồng ​Phó Giám đốc ​0905764959
 

       3.3. Trung tâm Văn hóa tỉnh
​TT Họ và tên​ ​Chức vụ ​Điện thoại ​DĐ
​1 ​Cao Thế Bảy ​Giám đốc ​05013.546086 ​0912395330
​2 ​Nguyễn Ngọc Khai ​Phó Giám đốc ​05013.543380 ​0948020679
​3 ​Huỳnh Thị Thiện ​Phó Giám đốc ​05013.543068 ​0984212700
 

       3.4. Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh
​TT Họ và tên​ ​Chức vụ Điện thoại ​DĐ
​1 ​Võ Văn Cường ​Trưởng đoàn ​05013.703589 ​0982117175
​2 ​Nguyễn Thế Hưng ​Phó đoàn ​05013.544968 ​0906577878
 

       3.5. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh
​TT ​Họ và tên ​Chức vụ ​Điện thoại ​DĐ
​1 ​Lê Thành Hiệp
​Giám đốc ​05013.545057 ​0913444655
​2 Trịnh Văn Hiếu
​phó Giám dốc
05013.544409​ ​0914185666
 

       3.6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
​TT Họ và tên​ ​Chức vụ ​Điện thoại ​DĐ
​1 ​Phan Thanh Cơ
 Giám đốc
​05016.286942 0909663767
​2 ​Tiêu Xuân Chiến
​Phó Giám đốc
0947137779​
​3

​​
 

       3.7. Trung tâm Hội nghị
​TT ​Họ và tên ​Chức vụ ​Điện thoại ​DĐ
​1 ​Trần Quang Vinh Giám đốc​ ​05013.543996 ​0914061220
​2 ​Nguyễn Đăc Linh ​Phó Giám đốc ​0905176727
 

       3.8. Nhà in Đăk Nông
​TT Họ và tên ​Chức vụ ​Điện thoại ​DĐ
​1 ​Võ Công Cường ​Giám đốc ​05013.545012 ​0914082752
​2 ​Trần Thị Bích Liễu ​Phó Giám đốc ​05016.827822 ​0974582945
​3 Lê Ngọc Tuấn​ ​Phó Giám đốc
 

 

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
8
5
2
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2