Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch tiếp công dânThứ 2, Ngày 11/06/2018, 16:40

Quy chế tiếp công dân

Quy chế tiếp công dân được áp dụng đối với Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; cán bộ, công chức thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ tiếp công dân;công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Phòng tiếp công dân về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Sở

Xem toàn bộ nội dung Quy chế tại đây


Số lượt người xem: 11Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
1
3
2
7
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3