Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin cần biếtThứ 6, Ngày 29/06/2018, 07:10

Danh mục thông tin công khai theo Luật tiếp cận thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

STT

 

Nội dung công khai

 

Hình thức công khai

 

Địa chỉ công khai

 

Thời điểm công khai

 

Thời gian công khai

1

Thủ tục hành chính

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi Quyết định công bố của UBND tỉnh ban hành

Đến khi có Quyết định bãi bỏ, thay thế TTHC đã công bố

2

Quy định về hoạt động tiếp nhận và trả kết quả

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi văn bản hết hiệu lực

3

Thông tin, tuyên truyền các nội dung công tác cải cách hành chính của Tỉnh

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

4

Thông tin tuyên truyền phòng chống gian lận, thương mại và hàng giả; an toàn lao động, an toàn thực phẩm và các thông tin tuyên truyền khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

5

Thông tin địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về các quy định hành chính và hành vi hành chính

Tại trụ sở cơ quan

 

 

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

6

Thông tin tuyển dụng

Trang thông tin điện tử và tại trụ sở cơ quan

svhttdl.daknong.gov.vn/ Số 90, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Theo quy định của pháp luật liên quan

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

7

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax của Sở VHTT&DL

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 5 ngày sau khi khởi tạo thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

8

Thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, thông thoáng

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

9

Quyết định về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ

10

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn 2020

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ

11

Quyết định về việc thực hiện Quy định về chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đặc thù đối với trọng tài các giải bóng đá, huấn luyện viên, vận động viên

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ

12

Quyết định Quy định chế độ thuốc bổ tăng lực và thực phẩm chức năng đối với vận động viên thể thao; chế độ khen thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích trong thi đấu của tỉnh Đắk Nông

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ

13

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2020

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ

14

Các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của đơn vị và các loại bản đồ quy hoạch.

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ

15

Các Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của đơn vị được phê duyệt.

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ

16

Các kế hoạch, chương trình, dự án năm 2018 và các giai đoạn của đơn vị được phê duyệt

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ

17

Các dự án đang kêu gọi đầu tư

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi có văn bản thay thế, bãi bỏ

18

Thông tin về Hồ sơ đề nghị xét công nhận “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

19

Thông tin về hướng dẫn xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh lần thứ I, năm 2018

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

20

Thông tin về các cuộc thi sáng tác logo, khẩu hiệu, vật phẩm lưu niệm, viết bài dự thi…

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

21

Thông tin trả lời đơn thư của công dân

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

22

Thông tin tuyên truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện của tỉnh và đất nước

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

23

Kế hoạch thanh tra hằng năm

Trang thông tin điện tử

svhttdl.daknong.gov.vn

Chậm nhất là 05 ngày sau khi văn bản quy định có hiệu lực

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

 

 


Số lượt người xem: 47Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  0
  9
  6
  0
  0
  9
  2

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  3