Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cải cách hành chínhThứ 3, Ngày 19/06/2018, 09:15

Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 19 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, trừ các thủ tục hành chính yêu cầu không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết.

 

Các hình thức thực hiện thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể như sau:

1. Quy trình nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

Việc nhận hồ sơ thực hiện tại điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu.

- Đại diện tổ chức, cá nhân có hồ sơ cần chuyển phát cùng với nhân viên bưu chính (NVBC) kiểm đếm, đối chiếu với danh mục tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai;

- NVBC và đại diện tổ chức, cá nhân lập và cùng ký vào phiếu  hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phát hành; NVBC trực tiếp đóng gói và niêm phong hồ sơ có sự chứng kiến của đại diện tổ chức, cá nhân để chuyển phát và thực hiện thu phí, lệ phí và cấp biên lai (nếu có) theo quy định.

2. Quy trình giao hồ sơ từ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có); NVBC và người tiếp nhận hồ sơ cùng kiểm đếm hồ sơ, bảo đảm phù hợp với danh mục tài liệu ghi trên Phiếu gửi hồ sơ; NVBC và người tiếp nhận hồ sơ lập và cùng ký Biên bản giao nhận hồ sơ.

Thời điểm xác định tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp pháp, hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền được tính kể từ khi ký Biên bản giao nhận hồ sơ.

3. Xử lý hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính

Sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến, người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ đến người có thẩm quyền của cơ quan đó để giải quyết; việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời hạn do pháp luật quy định; khi hoàn thành giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và thông báo (bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc hình thức khác) đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân.

4. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì nhân viên bưu chính nhận kết quả để chuyển phát theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; đại diện của cơ quan có thẩm quyền và nhân viên bưu chính cùng kiểm đếm hồ sơ, lập và cùng ký Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phát hành để gửi trả kết quả. Nhân viên bưu chính trực tiếp đóng gói, niêm phong hồ sơ có sự chứng kiến của đại diện cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chuyển phát.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2016. Xem chi tiết Tại đây

 


Số lượt người xem: 76Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  0
  9
  6
  0
  1
  0
  5

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  1